Rouw op de werkvloer

Verlies en rouw brengen veel vragen en onzekerheid met zich mee. Niet alleen voor de directe omgeving, maar ook voor de omgeving van de rouwende. Want hoe ga je om met iemand in rouw, wat kan je vragen en wat niet?

De cijfers

 • Per jaar overlijden er zo’n 150.000 mensen en krijgen ongeveer 70.000 te horen dat ze niet lang meer te leven hebben
 • Ongeveer 300.000 mensen krijgen te maken met een sterfgeval in de directe omgeving
 • Gemiddeld is een werknemer na overlijden van een dierbare 143 dagen ziek thuis
 • Na het overlijden van een partner of kind is dit zelfs 170 dagen
 • Rond de 55.000 mensen per jaar verliezen een partner; 23% van de werkenden keert niet terug op het werk
 • Het aantal (echt)scheidingen per jaar ligt rond de 30.000 
 • Jaarlijks zijn er 37.000 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding
 • 40% van de rouwenden meldt zich alsnog ziek, nadat zij weer aan het werk zijn gegaan. Een grote oorzaak is het zich niet gehoord voelen door de werkgever of het gevoel dat het verdriet niet getoond mag/kan worden op het werk
 • 43% geeft aan het werk minder goed uit te voeren na het verlies, 14% benoemd dit zelfs als onvoldoende

Rouw komt dus niet alleen voor bij het overlijden van een dierbare. Ook echtscheiding, verlies van gezondheid, ontslag of verlies van functie zijn verliezen die rouw veroorzaken.

Kijkend naar de cijfers is het vrijwel zeker dat elke organisatie te maken heeft of krijgt met iemand in de rouw. Met de juiste voorbereiding, kennis en begeleiding kan het verzuim worden teruggebracht en een gezonde werkrelatie standhouden.

Wat kun je als werkgever, collega of school betekenen?

Door voorbereid te zijn en kennis te hebben van het rouwproces kan je iemand in rouw helpen. Het aantal ziekte dagen kan hiermee verminderd worden en het algemeen welzijn van de rouwende en de omgeving wordt verbeterd.

In elke bedrijf komt verlies en rouw voor, maar de meeste bedrijven zijn hier niet op voorbereid. Want hoe ga je om met verdriet, pijn en verlies bij medewerkers? Waar ligt de grens van privé en werk? Hoever gaat je begrip? En hoe ga je als collega om met iemand in de rouw?

Het opstellen van een standaard beleid rondom rouw is niet gemakkelijk. Iedereen rouwt immers op zijn of haar eigen manier en volgt hierin een eigen pad. Ook de tijd die iemand nodig heeft verschilt per persoon. Dus hoe doe je dat dan?

Voorbereiding, kennis en begeleiding

Om goed voorbereid te zijn is het aan te raden een rouwprotocol op te stellen. Dit kan ervoor zorgen dat alle stappen helder zijn en er geen belangrijke stappen worden overgeslagen. Emoties kun je niet vastleggen in een beleid, maar de wijze waarop hiermee wordt omgegaan wel. De juiste begeleiding en aandacht rondom het afscheid, de uitvaart en het terugkeren naar het werk is erg belangrijk.
Met een protocol kan een overzicht verkregen worden over de te nemen stappen en kan voorkomen worden dat belangrijke stappen worden overgeslagen. In het protocol kan bijvoorbeeld worden vastgelegd wie er naar een uitvaart gaan, wie er contact houdt met de rouwende, wanneer en hoe collega’s worden geïnformeerd, aandachtspunten bij verschillende religies en een basis re-integratieplan.

Lezingen, trainingen en begeleiding

Om werkgevers, leidinggevenden en collega’s te ondersteunen in de begeleiding bij rouw en verlies in de organisatie, bied ik een 1 of 2 daagse training “Rouw op de werkvloer”. Tijdens deze training kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Wat is rouw; algemene theorie over rouw en verlies en de vele vormen
 • Symptomen van rouw herkennen en erkennen
 • Impact van rouw op de werkvloer
 • Wanneer is het nodig hulp van buitenaf in te schakelen?
 • Opstellen van een rouwprotocol
 • Praktische handvatten hoe om te gaan met iemand in rouw; wat kan je vragen, de eerste dag op het werk etc.

Naast de training bied ik advies of begeleiding op maat. Wanneer er vragen zijn omtrent een rouwende of wanneer er behoefte is aan persoonlijke begeleiding van een werknemer kan ik gecontacteerd worden. Elk bedrijf is anders en ieder mens rouwt op zijn eigen, unieke manier. In overleg kan er een persoonlijk begeleidingsplan worden opgesteld om de werknemer de juiste ondersteuning te bieden.

Neem contact op voor de mogelijkheden en een persoonlijke kennismaking.